Auto-apply در گوگل ادز

به عنوان یک متخصص گوگل ادز شما باید همیشه قسمت “Auto Recommendation Settings”  را در اکانت گوگل ادز خود چک کنید. در هنگام ساخت یک کمپین جدید اولین کاری که در تنظیمات کمپین، همه‌ی ما به عنوان متخصص تبلیغات گوگل انجام می‌دهیم، خاموش کردن تیک مربوط به Display Network  است تا به نوعی از هدر…